Sınır Nedir?

Coğrafi Terim Olarak sınır nedir, Sınır kimleri ayırır, Sınır hakkında bilgi.

İki bölgeyi ayıran çizgi, hudut, iki ülkenin veya bir ülkedeki illerin, ilçelerin, köylerin mülkiyetindeki toprakları birbirinden ayırır.

Denizcilikte med ve cezir olaylarında, deniz sularının en yüksek olduğu zamanki çizgiye med sınırı, en alçak olduğu zamanki çizgiye cezir sınırı denir.

Devletler hukukundaki sınır ise iki devletin egemenlik alanını birbirinden ayıran hat olarak tanımlanır. Yine devletler hukukuna göre denizlerde kıyıdan itibaren 3-12 millik bir şerit doğrudan doğruya önündeki karanın bir parçası sayılır. Buna “karasuları” denir.