Sindirim Sistemi Hakkında Bilgi

Sindirim sistemi ile ilgili temel ve kısa bilgiler. Sindirim sistemi ile ilgili özet bilgiler, tanımı ve Sindirim sistemini oluşturan organlar hakkında bilgi.

Dışarıdan alınan besin maddelerinin canlı hücreler tarafından emilebilmeleri ve kullanılabilmeleri için, suda çözülebilen daha küçük moleküllere parçalanmaları gerekir. Bu olaya sindirim denir.

Suda çözülmeyen maddeler, büyük moleküller halinde olduklarından hücre zarlarından geçemezler. Küçük moleküller hücreler tarafından emildikten sonra, hücredeki enzimlerin daha iyi etkisinde kalır ve parçalanarak enerji elde edilir.

sindirim_sistemi_bozukluklariHücreye giren küçük moleküller hücrenin büyümesi, dokuların onarımı için temel olan kimyasal maddelerin de kaynağıdır. Canlılarda hücre içi ve hücre dışı sindirimi olmak üzere iki çeşit sindirim vardır. Besin kofulu içinde veya bir hücrenin sitoplazmasındaki sindirime hücre içi sindirimi denir. Bitkilerde, bir hücreli hayvanlarda, çok hücreli hayvanlarda, süngerlerde görülür. Besinleri büyük parçalar halinde olan böcekçil bitkilerle hayvanlar sindirim enzimlerini dış çevreye salgılar ve besinler orada sindirilir.

Bu şekilde besinin hücre dışında parçalanmasına hücre dışı sindirim adı verilir. Sindirim olayının gerçekleştiği organlar topluluğuna da sindirim sistemi denir. İnsanda sindirim sistemi;

A) Sindirim borusu (ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, anüs) ve Sindirim borusuna bağlı bezler (tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas) olmak üzere iki bölümde incelenir.