Silivri Nerededir Nasıl Gidilir Kısa Bilgi

Silivri ilçesi hangi ile bağlıdır, Silivri nerededir, Silivri ilçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinin Çatalca – Kocaeli bölümünde İstanbul iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda ve kuzeyde aynı ilin Çatalca ilçesi, güneyde Marmara Denizi, batıda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi çevirir. Merkez bucağından başka Sinekli adlı bir bucağı ve 27 köyü vardır.
Yüzölçümü: 754 km2
Nüfusu: 33.243 (1960 sayımı)

Silivri ilçesinde arazi hafif dalgalı düzlüklerle, en fazla yüksekliği 260 metreyi geçmeyen tepelerden meydana gelmiştir. İlçe toprakları güneyde kıyıdan başlayarak kuzeye doğru hafifçe yükselir. İlçede yazları kurak geçen Akdeniz iklimi hüküm sürer. Kışlar ılık geçer ve yağışlı olur. Ormanlık kesimler ince gövdeli ağaçlar ve yer yer çalılıklarla kaplıdır.

İlçede önemli akarsu yoktur. Halkının geçim kaynağını tarım teşkil eder. Bunun yanısıra hayvancılık ve daha geri planda da balıkçılık görülür. Tarım genel olarak hafif meyilli yamaç ve düzlüklerde yapılır. Tahıl ekimi başta gelir. Yeraltı zenginliği olarak Silivri kasabasının 15 km. kadar kuzeydoğusundaki Kadıköy’de çıkarılan manganez kaydedilmeye değer.

İlçe merkezi Silivri kasabası, İstanbul şehrinin 70 km. batısında Marmara Denizi kıyısında kurulmuştur. İlk önce hisarla çevrilmiş tepe üzerinde kurulan kasaba, zamanla bu dar sahanın dışına taşmıştır. Bugün kasaba, bir taraftan batıda Yarıkçayır’a kadar yayılmış, diğer taraftan da kuzeyde Londra asfaltına çok yaklaşmış ve hatta bitişmiş bulunmaktadır. Silivri’nin nüfusu 5.000’e yakındır (1960 sayımı: 4.951 ).