Silisyum Nedir Nerelerde Kullanılır?

Silisyum nerelerde bulunur, Silisyum bileşiği nedir, Silisyum elementi özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi.

Silisyum elementi yer kabuğunun %25’ini meydana getiren ve dünyada oksijenden sonra en bol bulunan bir elemandır. Tabiatta silisyum dioksit (silis) ve silikatlar halinde bulunur. Simgesi Si, atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,06, yoğunluğu 2,34’tür. 1.413°’de erir.

Silisyum kurşuni renktedir. En önemli bileşiği olan silisin tabiatta bulunan kristalli şekline kuvars denir.

Silisyumun başka bir bileşiği olan karborundum elmas sertliğinde bir maddedir. Mozaik silme ve parlatma işlerinde kullanılır. Silisyum ve karbon bileşiğidir. Silisyumun hidrojenli bileşiklerine silanlar denir. Bunlar mono, di, tri islanlar olmak üzere ayrılırlar; gaz halindedirler. Silisyumun organik bileşiklere benzer bileşikleri de vardır. Bunlardan biri silisyum kloroformdur.

Silisyumun zamanımızda önem kazanan bir başka bileşiği silikonlardır. Bunlar yan katı ve vazelin kıvamındadırlar. Yağ özellikleri ve yanmamaları dolayısıyla yüksek kaliteli makine yağı olarak kullanılırlar.