Şili Hakkında Bilgi

Şili Nerededir, Şili bayrağı, iklimi, ekonomisi Hakkında Bilgi.

İspanyolların ülkeyi ele geçirmesinden sonra Şilinin tarihi, Güney Amerika’daki öbür İspanyol sömürgelerininkinden pek farklı olmadı. Uzun süren bir krallık, bağımsızlık için yapılan savaşlar ve sonunda bağımsız bir cumhuriyet.

İspanyol’lar, Şili’de öbür sömürgelerde görmedikleri güçlüklerle karşılaştılar. Bu topraklarda yaşayan Kızılderili Arokan’lar, beyazların egemenliğini kolay kolay kabul etmediler. 1543’de başlayan ve aralıksız olarak 18’inci yüzyıl sonuna kadar süren bir bağımsızlık savaşına giriştiler. İspanyol egemenliği sırasında Şili bir Genel Vali tarafından yönetiliyordu. Vali siliyardımcısı ve altı hâkimden meydana gelen bir kurul, Genel Valiye hukuki ve ekonomik konularda yardımcı oluyordu.

17’nci yüzyılın sonlarına doğru İspanyollarla Arokan’lar arasındaki çarpışmalar hafifleyince sömürgede bir gelişme başladı: 1712’nin ilk sekiz ayı içinde buğday dolu 30 gemi Valparaiso, 10 gemi de Concepción limanından Avrupa’ya doğru yelken açtı.