Şiir Nedir?

Edebiyatta şiir nedir, Şiir ne anlatır, Şiir yazmak hakkında bilgi.

Edebiyatın en eski türüdür. Şiirin tanımı yapılamaz ya da binlerce tanımı yapılabilir. Çağdan çağa, toplumdan topluma, kültürden kültüre, toplum düzenlerine göre değişik biçimlerde tanımlanabilir. En ilkel toplumlarda tapınma biçimidir. Klasik anlayışta ölçülü, kafiyeli mısra kümeleridir. Ama günümüzde ölçülü, kafiyeli olmayan, zevkle okunan serbest şiirler pek çoktur.

Şiir büyüdür. Kişinin kelimelerle dünyayı algılaması, dünyayı değiştirmesi, insanı insanlaştırmasıdır. Öz değerini estetik, ritim, kelimelerin dizilişindeki ustalık, yalın anlatım oluşturur. Kısacası şiir, dil sanatıdır.