Sigmund Freud Kimdir?

Sigmund Freud hayatı ve eserleri, Sigmund Freud hakkında bilgi.

Avusturyalı hekim. Psikanalizim ekolünün kurucusudur.
Şahsiyet Anlayışı: Freud’a göre insan zihninde şahsiyeti oluşturan üç tabaka vardır: Ben (ego), sosyal ben (süper ego) ve bilinçaltıdır. Ben (egov + süper ego).

Bilinçaltı

Bilinç tabakası ben ve sosyal benin ortaklaşa oluşturduğu bir tabakadır. Ben (ego) sosyal değerlere uygun olarak bilinci oluşturur.
Freud’a göre insan kişiliğini bilinçaltı (altben) oluşturur. Bilinçaltı bilinci de içine alan geniş bir dairedir. Akıl hastalıklarının nedeni bilinçle bilinç altının çatışmasından oluşur. Bilinç altında itilmiş fiiller vardır.

Bu itilmiş fiiller tatmin olma yollarını arar.
Psikanalist Görüşü: Psikanalizm psikolojinin tıbba uygulanmasından doğmuştur. Kurucusu S.Freud’dur. Psikolojide kendisinden sonra gelen psikologları etkilemiştir. Akıl hastalıklarının tedavisinde halen Freud’un görüşleri geçerlidir. S. Freud psikanalist görüşüne uygun olarak iki metot geliştirmiştir. Hipnotizma ve serbest çağrışım metotları. Hipnotizma metoduyla hasta kişinin bilinçaltındaki itilmiş fiiller açığa çıkarılır. Serbest çağrışım da kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu ortaya çıkarır.

Freud’a göre şahsiyetin temelini cinsel içgüdü oluşturur. Akıl hastalıklarının nedenini de cinsiyet içgüdüsüne bağlar. Ona göre çocukluk döneminde üç evre vardır. Oral, anal, genital evrelerdir.

Freud’a göre toplumu meydana getiren Libido (cinsel enerji) dur. Cinsel enerji (libido) ise toplumsal olaylar arasında bağ kurar. Ona göre toplumları, toplumsal hayatı doğuran “libido veya erostur”. Toplumsal zümreleri birbirine bağlayan, büyük toplumların meydana gelmesinde de etkin rol oynayan libidodur.
S. Freud, psikanalizm alanındaki başarısını toplumsal alanda göstermiştir. Çeşitli sosyologlar tarafından eleştirilere uğramıştır.
S.Freud’un Eserleri:
1) Psikanaliz Hakkın Beş Konferans (1921)
2) Leonardo de Vinci nin Bir Çocukluk Hatırası (1921)
3) Totem ve Tabu (1913)
4) Psikanalize Giriş (1918)
5) Haz Prensibinin Ötesinde (1920)
6) Kollektif Psikoloji (1921)
7) Ben ve Altben (1923)
8) Hayatım Ve Psikanaliz (1932)
9) Psikanaliz Üzerinde Yeni Konferanslar (1932)
10) Hitler’in Psikanalizi (Anna Freud ile birlikte yazılmıştır.)