Sibirler Kimdir?

Sibirler kimdir, nerede ve nasıl yaşamışlardır, Sibirler hakkında bilgi.

Sibirler’e, Sabırlar, Sabar, Saparlar da denmektedir. Huniar’a bağlı boylardan idiler. Hun İmparatorluğunun yıkılışı sırasında tarım bölgesinin kuzeyinde oturuyorlardı. Avarların (Apar) baskısı üzerine uzun bir göçe başladılar (406). Önce Ural dağlarının güney eteklerine yerleştiler.

Yarım yüzyıl sonra Kafkaslara indiler ve Anadolu’ya girdiler (6. yüzyıl başları). Daha sonra, aynı yüzyılın sonlarında diğer boylar arasında eridiler. Yüksek kültürlerinin komşu yabancı boylara geniş etkisi olmuştur. Sibirya’nın adı da bu Türk boyundan gelmektedir.