Seyhun Nehri Hakkında Bilgi

Seyhun nehri (ırmağı) nereden doğar ve nereye dökülür? Seyhun nehri özellikleri, uzunluğu, suladığı yerler hakkında bilgi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da yer alan bir akarsudur. Uzunluğu yaklaşık 2400 km. kadardır. Seyhun Nehri Tienşan Dağları’ndan doğar, batı ve ‘kuzey doğrultusunda akarak büyük Kızıl kum Çölü’nü geçer, daha sonra Aral Gölü’ne dökülür. Seyhun Nehri’nin yukarı çığırı verimli Fergana Vadisi’nde kalır.