Seyhan Nehri Hakkında Bilgi

Seyhan nehri (ırmağı) nereden doğar ve nereye dökülür? Seyhan nehri özellikleri, uzunluğu, suladığı yerler hakkında bilgi.

Türkiye’nin başlıca akarsularından biri olan Seyhan Nehri, Akdeniz’e dökülenlerden en uzunudur. Uzunluğu 517 km’dir. Beslenme havzası ise 18.800 km2.’dir. İki önemli kolu vardır. En uzun olanı, Uzun Yayladan doğan Zamantı veya Samantı suyudur.

Orta Torosların uzanış doğrultusunda akan bu su, Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile bir leşiz. Göksu, Binboğa Dağları’ndan doğar. İki kolun birleştiği yerde nehir deniz seviyesinden 350 m. kadar yüksekliktedir. Akarsu, Çukurova’ya indikten sonra Adana’dan geçer, daha sonra güneybatıya döner, Tarsus Çayı ağzına yakın bir yerde Mersin Körfezi’nde Akdeniz’e dökülür. Zamantı ve Göksu’dan başka diğer bir önemli kolu da Çakıt Suyu ‘dur.