Seriyye Nedir, Sözlük Anlamı

İlk Seriyyeler kimdir, İslamiyette Seriyyenin önemi hakkında kısa bilgi.

Müşriklerle yapılan muharebelerde Peygamberimizin bulunmadıklarına “seriyye” adı verilmiştir. Hazır bulunduklarına ise “gazve” denirdi.

Seriyye gerçekte gece çıkarılan müfrezelere denir. Peygamberimiz Medine’de yerleştikten ve içteki işleri düzene koyup Yuhadiler’le de antlaşmaya vardıktan sonra Kureyş’e karşı tutulacak yolu tayin etmeye lüzum görmüştü.

Bu konuyu amcası Hamza ile müzakere etti. Sonuçta Mekkeliler’in Şam ile olan münasebetlerini kesme kararına varıldı. Bunun için Mekkeliler’in ticaret kervanlarına taarruz edilecekti.

Bu gayeyle Hicri birinci senenin sonlarında yahut ikinci senenin başlarında muhacirlerden kurulu, üç seriyye geceleyin yola çıkarıldı. Bunlar Hamza bin Abdulmuttalib, Ubeyde b.Haris, Sa’d b.Ebi Vakkas’ın reis tayin edildiği serivyelerdir.

Leave a Reply