Sergüzeşt Romanı Özeti

Samipaşazade Sezai Sergüzeşt adlı romanın özeti, Sergüzeşt kitap özeti hakkında bilgi.

Dilber, küçük yaşta Kafkasya’dan kaçırılmış. İstanbul’da bir esircinin eliyle satışa çıkarılmıştır. Batum’dan gelen bir vapur, kızı Tophane önünde sandala indirdiği zaman, küçük kızcağız, çok şaşırmıştır. Elden ele geçerek, esirci Hacı Ömer vasıtasıyla, eski Harput mutasarrıfı Mustafa efendinin karısına 40 altına satılır.

Dilber’in yeni hanımı, insanlıktan uzak denecek derecede kaba, zulümden hoşlanan biri kadındır. Kızcağıza etmediğini koymaz, onu ağır işlere koşar, canından bezdirir. En sonunda, Dilber, her şeyi göze alarak, bir gece evden kaçar. Bütün gece yürüdükten sonra yorgunluktan düşer bayılır. Onu yaşlı bir kadın bulur, alıp evine götürür.

Dilber, iyi bir tesadüfle, eski hanımının kızının, okul arkadaşı olan bir kızın evine gelmiştir. Yalnız, ev sahibi yaşlı kadın, yürürlükte olan kanunları göz önünde tutarak, kızcağızı gene eski sahibine geri vermek zorunda kalır.

Şimdi Dilber’in hayatı tam bir işkence halini almıştır. Evden kaçtığı ileri sürülerek daha beter eziyet çektirilmektedir. Kocası yeni bir vazifeyle Anadolu’ya gönderilince, kadın, kendisine yük olmasın diye, Dilber’i satar.

Bu sefer kızı satın alan esirci işini bilen. insan bir adamdır. Onu hoş tutar, bakar, besler. Güzelleştikçe daha çok para edeceğini hesaplar. Sonunda. Dilber 15 yaşına gelince, onu bir kibar konağına 50 altına satar.

Konakta yetişkince bir oğul vardır: Celal Bey Paris’te resim öğrenmiştir. Kızı model olarak kullanmak ister. Onu çeşitli kılıklarda giydirir. Atölyesinde ona bakarak resimlerini yapar. Bu sefer de bir başka tehlike ortaya çıkmıştır: Celal Bey, Dilber’e aşık olmuştur.

Dilber de onu sevmektedir. Celal Bey’in annesi işi öğrenince deliye döner. Oğlu gibi kişizade bir gencin, parayla satın alınmış bir köle parçası ile evlenmesine zamanın göreneği el vermediği için, oğlundan habersiz, kızı hemen bir esirciye devreder.

Celal Bey bunu öğrenince beyin hummasına tutulur, uzun zaman yatakta kalır, sonunda da delim.

Öte yandan. Dilber, Mısırlı bir tüccara satılmıştır. Tüccarın büyük sarayında, harem kısmında kalmaktadır. Üzüntülü haliyle herkesi de üzmektedir. Harem ağası Cevher onu sevmeye başlamıştır.

Dilber’in sırrını öğrenince, onu İstanbul’a kaçırmaya karar verir. Biletlerini alır, her şeyini hazırlar. Bir gece, harem dairesine merdiven dayayarak kızı indirir. Yalnız, kendisi de inerken düşer, ölür. Bu durumda büsbütün yalnız kalan Dilber, ne yapacağını bilemediğinden, kendini Nil nehrinin, karanlık sularına bırakır.