Seramik Nedir, Nasıl Yapılır

Süsleme sanatının vazgeçilmezi Seramik nasıl yapılır, Seramiğin ham maddesi nedir, kısa bilgi

seramikKilden yapılan, elde veya makinede biçimlendirildikten sonra, sertleştirmek için özel fırınlarda pişirilen bütün eşya ve gereçlere Seramik adı verilir. Seramik eşya veya gereç, bu işte kullanılan hamurun cinsine göre belli başlı iki gruba ayrılır:

Gözenek seramik: Bunlar, İçlerine konulan sıvıları sızdırırlar ve Pekez (Pek ve tıkız hamurdan yapılan seramik. Bunlar yüksek ısıda pişirildiklerinden sıvı sızdırmazlar.) seramik. Pekez Seramikler astar (angob) denilen çeşitli killerden ya da kimyasal olarak madensel oksitlerle hazırlanan bir sıvının içine batın lir veya bu sıvı üzerlerine sürülür. Astarlanan peker seramiklerin üzerine de sır ya da sırça püskürtülür, sıvanır veya dökülür. Her iki tip seramikten bazıları resimde görülüyor.

Seramik Hangi Maddelerden Yapılır

Seramiğin Ham Maddesi: Seramiklerin ham maddesi tabiatıyla kildir. Kil, kimyasal bakımdan bir alümin hidrat silikatıdır. Yani bileşiminde silis, alümin, hidrojen ve oksijen vardır. Killer iki bölüme ayrılır:

1) Kaolin (arı kil): Beyaz renktedir. Kaolin (Çince Kaoling), Kingtse yakınındaki bir tepenin adıdır. Çin’e gidip gelen Marko Polo‘nun Avrupa’ya getirdiği ilk arı kil örneğiydi.

2) Kil: İçindeki yabancı maddelere göre gri, sarı, kırmızımsı renktedir.

Hamur Yapımında Kullanılan Maddeler: Bunlar üç tiptir:

a) Plastik maddeler: Kil, kaolin

b) Yağ emici maddeler: Pişirme sırasında suyun buharlaşması ye organik maddelerin yok olması sonucu kilin büyümesini ve biçim değiştirmesini önlerler. Kuvars, silis ve seramik kırıkları iyice ergitildiği zaman tam bir «yağ emici» görevini yaparlar.

e) Bağlayıcı maddeler: Seramik maddesinin ergime sıcaklığını düşürerek daha tıkız ve tok bir duruma getirirler. Seramiğin içindeki kil zerreciklerinin birbiriyle kaynaşmasın, sağlarlar. Feldspat, pegmatit, mika, tebeşir bu gibi bağlayıcı maddelerdir.