Septisizm Nedir?

Felsefede septisizm nedir? Septisizm akımının öncüleri ve filozofları kimlerdir, Kuşkuculuk nedir, Septisizm hakkında bilgi.

Bilgilerimizin doğruluğundan şüphe eden antik çağ düşünürleridir.

Septik filozoflar sofistlerin şüpheciliklerini sistemleştirerek felsefî bir görüş haline getirdiler. Septikler doğrular için elimizde bulunan kanıtlar kadar onu yanlış kılacak kanıtlar da vardır tezini savunurlar.

Bu yüzden yargı vermekten kaçınmalıyız. En ünlü temsilcileri Pyrron ve Timon’dur. Septik filozofların görüşlerini üç noktada toplayabiliriz.

A) Bilgilerimiz mutlak değildir.

B) Mutlak bilgiler yoktur.

C) İnsan hakikati bilemez.

Septisizm felsefede ilk sistemli kuşkuculuğu getirmiştir. Ancak prensip olarak her şeyden şüphe ettikleri için bilimsel şüpheciliğe varamamışlardır.