Senyör Nedir?

Senyör kimlere denir, Senyörlerin özellikleri, yetkileri nelerdir, Senyör hakkında bilgi.

Feodal toplum biçiminde, kraldan bazı imtiyazlar kazanarak toprak sahibi olan kimselerdir. İmparatorluklara katılan topraklar senyörler arasında bölüşülürdü.

Senyörler her türlü saldırıya karşı koyabilecek şatolarda otururlardı. Senyörler topraklarını rant karşılığı köylülere (sert) verirlerdi. Toprağa bağlı köleler üzerinde sonsuz haklara sahiptiler. Krallar güçlendikleri zaman senyörlerden daha fazla vergi alacaklar, krallar zayıfladıklarında senyörler vergiyi az vereceklerdi.