Sensualizm Nedir?

Sensualizm nedir? neyi temsil eder, Felsefe’de Sensualizm  görüşünü kim savunmuştur, Sensualizm  hakkında bilgi.

Bilginin duyumlarımızla elde edileceğini öne süren felsefi görüştür.

İlk çağda Protagoras, Demokritos duyumculuğunu savunmuşlardır. Protagoras’a göre bizim için var olan algılanan şeylerdir. Algılayamadığımız şeyler yok olanlardır. Ona göre “insan her şeyin ölçüsüdür.”

Demokritos’a göre, bilginin tek kaynağı duyumdur.

Duyumculuğu felsefi sistem olarak geliştiren empirist filozoflar olmuştur. J.Locke, Condillac, Berkeley sistemlerinde duyumculuğu açık olarak görebiliriz. Berke ley “Var olmak algılanmış olmaktır” sözüyle katı bir duyumculuğu ortaya koymuştur.

Duyumculuk, bilginin kaynağını akılda bulan rationalizme (akılcılığa) karşıt bir görüş olarak doğmuştur.

Ahlak Felsefesi Nedir?