Selahaddin Eyyubi Kimdir

Selahattin Eyyubi Kimdir? Selahattin Eyyubi hayatı, biyografisi, Eyyubiler Devletinin kuruluşu ile ilgili bilgi.

Selahaddin Eyyubi, en büyük İslam hükümdarlarından biri olan Mısır Sultanı Yusuf ibni Eyyub‘un diğer ismidir. 1138 yılında Mezopotamya’da Takrit Şehri’nde dünyaya gelen Selahaddin, Türkleşmiş bir Arap ailesindedir. Babası Eyüp ile amcası Şirkuh, Zengiler’in (Musul Atabeylerinin) hizmetinde en yüksek görevlere çıkmışlardı. Selahaddin de, Türk, subayı olarak Zengi Sarayında yetişti.

selahaddin_eyyubiSultan Nureddin Zengi’nin güvenini kazandı. Sakin görünüşlü bir kişi olan Selahaddin, üstün bir zekaya sahipti. Sarayda olup biten her şeyi gözlüyor, dinliyordu. Çok geçmeden yönetilen sanatının ustalıklarını öğrendi. Bu arada sultanlığın birtakım politik sorunları ortaya çıkmıştı.

Mısır’daki Arap Fatımi Devleti çok zayıflamıştı. Eline geçen fırsatı değerlendirmek isteyen Nurecidin Zengi, 1163 yılında Şirkuh’u Kahire’ye yolladı. Genç Selahaddin de, amcası ile birlikte bu yolculuğa çıktı. Mısır’daki ayaklanma kısa sürede bastırıldı. Bu arada Nureddin Zengin’in desteği olmaksızın yıkılacağını anlayan Fatımi Sultanı, Şirkuh’u kendine vezir yaptı. 1169’da Şirkuh ölünce, Selahaddin, Mısır’a vezir oldu. Resmen Sultan Nureddin’e bağlıydı ama olaylar, ikisinin arasını açtı. Kahire’ye, oğlunun yanına gelen Necmeddin Eyyup, Selahaddin’e bağımsızlığa gitme yollarını araştırmasını öğütlemekteydi. Çünkü Mısır, Nuredin ülkelerinden çok daha zengin, önemli bir ülkeydi. Ancak Selahaddin, Nureddin’in ölümüne kadar, kendisini yetiştiren bu büyük adama cephe almak yoluna gitmedi. Selahaddin, 1171’de Fatımi Halifesini (tahttan indirdi ve hutbeyi, ikiyüz yıl önce olduğu gibi Bağdat’taki Abbasi Halifesi adına okuttu. Böylece Şii olan Fatımilerin saltanatı tarihe karıştı.

Bu, İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu durum karşısında Selahaddin Eyyubi, Müslüman dünyasında eşsiz bir güven ve saygınlık kazanmıştı. Bu sıralarda Sultan Nureddin öldü ve iki hükümdar arasındaki çarpışma kendiliğinden önlenmiş oldu. Çünkü o sıralarda Türk Atabeyi, Mısır’a girmeye hazırlanıyordu. Selahaddin, ona karşı koyamayacağını anladığından, kardeşi Turan Şah’ın 1173’te aldığı Yemen’e sığınmaya karar vermişti.

An Nasır Selahaddin Yusuf ismiyle   Mısır sultanı olan Selahaddin, artık rakipsiz kalmıştı. Böylece Eyyubiler saltanatı kurulmuş oluyordu. Selahaddin, Zengilerin Türk ordusunu hizmetine aldı ve İslam dünyasının en güçlü devletini kurdu Kısa zamanda Mısır’dan başka Yemen, Hicaz, Suriye, Lübnan, Filistin’in Haçlıların elinde bulunmayan kısmı, Elcezire, Basra, Bingazsi, Diyarbakır, Nübye’yi imparatorluğuna kattı.