Şeker Hastaları Askere Alınır mı?

Diyabet hastaları silah altına alınır mı, Şeker hastaları askere gider mi, Hangi tip şeker hastaları askere gider veya gitmez.

İlk önce SD’nin ne olduğunu unutmayın. Bu, endokrin bir hastalıktır, besin, glikoz ile birlikte gelen besinlerden birinin metabolik patolojisine bağlı metabolik bir hastalıktır. Glikoz şekerler sınıfına aittir, bu nedenle diyabet şeker denir.

Vücuttaki hem eksiklik hem de aşırı glikoz üzücü sonuçlara yol açar. Glikoz eksikliği, tatlı bir yemek yardımı ile savaşmak için yeterince kolaysa, aşırılıkların aşması daha zordur. Ancak diyabetin özü, kandaki dolaşım bozuklukları ve çeşitli organların işlevsizlikleri ile ortaya çıkan, kandaki fazla glikozdur.

Aşırı şekere neden olan nedir? İnsülin hormonu, hücrelere glikoz verilmesinden sorumludur. Çok az sentezlenirse, ilk tip diyabet (insüline bağlı) oluşur. Ancak, insülin üretimi normal aralık dahilindeyse, öncelikle yağ dokular, onu algılamak istemezse, ikinci tip diyabet (insülinden bağımsız) ortaya çıkar.

Tip 1 diyabet, 30 yaşın altındaki kişilerde ve insüline bağımlı olmayan diyabetlerde daha yaygındır – 40 yaşından sonra. Diyabetli 10 kişinin, 9’unda insülinden bağımsız diyabet olduğu tespit edildi. Hastalığın tezahürü genellikle 40 ila 60 yaşları arasında gerçekleşir. Ancak son zamanlarda sıklıkla insülin bağımsız diyabet, 20-30 yaşlarında, ergenlikte ve çocuklukta ortaya çıkar.

Hastalığın ilk tipi genellikle normal yapılı veya zayıf insanları etkiler, ancak insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastalar genellikle aşırı kiloludur.

Şeker hastalığı olan genç asker adayları başvurmaları halinde Asgeri hastaneye sevkleri gerçekleşir ve Diyabet hastası olduğu anlaşılırsa askerden muhaf tutululurlar.