Sedef Adası Nerededir?

Sedef Adası tarihi, Sedef Adası hangi bölgemizdedir, Sedef Adası hakkında bilgi.

Takımadaların meskun olmayan diğer bir adası da Büyük adanın doğusundaki Sedefadasıdır. Eski adı Anderovithos olan Sedefadası’nda vaktiyle dünyasından vazgeçenler otururmuş. Bunlar daha sonra Heybeli’ye yerleşmişler, sonra da kaybolup gitmişler.

Adada eski bir manastır harabesi vardır. Sultan Abdülmecit’in damadı Ahmet Paşa burada tarım yaptırmışsa da muvaffak olamamıştır.