Seçmecilik Nedir, Kısa Bilgi

Seçmecilik felsefesi nedir, Seçmecilik temsilcileri kimlerdir, Felsefede Seçmecilik hakkında bilgi.

Felsefede, çeşitli, hatta birbirine karşıt öğretilerden seçilmiş görüşleri bir araya toplayan bir düşünme yoludur. Bu yolu güdenler, her hangi bir öğretiyi, çığırı benimsemeden, çeşitli görüşler arasında bir seçme yaparlar, bunları kararak toplu bir görüşe ulaşmaya çalışırlar.

19. yüzyılda ortaya çıkan bu felsefe görüşünü Fransız filozofu Wictor Cousin geliştirmiştir. Cousin’e göre, bütün felsefe tarihinde başlıca dört düşünme düzeni görülmüş, bunlar boyuna birbirleriyle çarpışıp birbirinin yerini almaya çalışmıştır:

1) İdealizm; 2) Sansüalizm; 3) Skeptisizm; 4) Mistisizm. Felsefe biliminin gelişmesi, ilerlemesi bu karşıt görüşlerin birbiriyle kaynaşmasına bağlıdır. Bunun için, hiçbir görüşe saplanıp kalmamalı, hepsinin içinden akla yakınını seçip almalıdır.