Ana Sayfa Tarih Dünya Tarihi Şarlman Kimdir, Hayatı ve Yaptıkları

Şarlman Kimdir, Hayatı ve Yaptıkları

49
0

Büyük Frank İmparatoru Şarlman Kimdir, Şarlman Hakkında Kısa Bilgi

sarlmanVizigotlar, Vandallar, Ostrogotlar zaman zaman Balı Roma İmparatorluğunun başşehri Roma’vı ele geçirmişlerdi. Bunlardan sadece Ostrogotlar, 476 tarihindeki saldırıları sonunda, Batı Roma imparatorluğu’ mı bütünüyle ellerine geçirip, burada Germen-Got Krallığını kurdular. İlk hükümdarları da Teodorik’ti. Milattan sonra 553 yılında İmparator Justinianus İtalyadaki Germen Got Krallığına son vermiş ve bu ülkeyi Doğu Roma imparatorluğu ile birleştirmeyi başarmıştı. Ama 15 yıl gibi kısa bir zaman sonra İtalya yeniden Lonbard’ların saldırısına uğramıştı. Bunlar milâttan sotira 773 yılında Roma’yı da ele geçirmeye kalkınca Papa Adriano I. bugünkü Fransa topraklarında oturan ve koyu hıristiyan bir millet olan Frankların kralı Şarlman’dan yardım istemişti.

Milattan sonra 768 yılında, o zamanın bakanı sayılan saray kâhyalığından kendini Frankların kralı ilan ettirmeyi başaran Kısa Pepin ölmüştü. (Boyu kısa olduğu için ona böyle derlerdi. İki oğlu Şarl (Char!( les) ile Karloman, krallığı bölüşmüşlerdi ama 3 yıl sonra Karloman ölünce, krallığın tek hakimi Şarl (sonradan büyük manasına gelen Magne Man lakabını aldı) kalmıştı. Babası gibi ateşli bir Hristiyan olan Şarlman kendini sadece milletinin kralı değil bütün hıristiyanların koruyucusu sayıyordu. Tahta, Avrupa’nın Hristiyan olmayan milletlerine de bu dini kabul ettirmek gibi kesin bir programla çıkmıştı. 774 yılında Papa Adriano l.’in çağırışı üzerine, kilise ile anlaşamayan Lonbard’lara saldırdı ve onları bozguna uğrattı. İki yıl sonra da bugünkü Almanya’da oturmakta olan barbar bir kavimle, Saksonlar’la savaştı.

korolenjŞarlman’ın ordusunu her sınıftan papazlar takip ederdi. Bunların görevleri Dünya’nın desteği denen bir ağaç kütüğüne tapan ve esirlerini tanrıları Votan’a kurban eden barbarları Hristiyan yapmaktı. Şarlman vahşi Saksonlar’la tam yirmi yıl savaşmış, sonunda onları alt etmeyi başarmıştı. Tapınaklarını yıkmış, yerine kilise ve manastırlar yaptırmıştı. Bu arada bütün İspanya’yı ellerine geçirmiş ve orada devlet kurmuş başka bir millet Avrupa’yı almaya çalışıyordu. Bunlar Müslüman Araplardı. Müslüman Arapların 711-1492 yılları arasında İspanya’da kurdukları devletlerin en ünlüsü olan Endülüs Emevileri Devleti’ni (756-1031) ortadan kaldırmak isteyen Şarlman 20 yıl uğraştı. Ama sadece 801’de İspanya’nın küçük bir parçasını, Barselona’yı ele geçirebildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here