Sarayönü İlçesi Hakkında Bilgi

Sarayönü İlçesi nerededir, Sarayönü İlçesi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinin Konya bölümünde, Konya iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını kuzeyde ve doğuda aynı ilin Cihanbeyli, güneyde merkez, batıda Kadınhanı ilçeleri çevirir. Tek bucaktan ibaret olan ilçenin 12 köyü vardır.
Yüzölçümü: 635 km2
Nüfusu: 14.974 (1960 sayımı).

Sarayönü ilçesinin toprakları güneyde 2.116 m.’ye kadar yükselen çıplak sırtlar halindeki Hakıt Dağının kuzeye bakan tatlı eğimli yamaçlarıyla, bu yamaçların Konya – Afyon şosesinden başlayarak kuzeye doğru uzanan, dümdüz denecek kadar hafif dalgalı geniş ovalardan ibarettir.

İlçe, iç Anadolu’da hüküm süren karasal bir iklimin etkisi altındadır. Doğal bitki örtüsü bozkırlardan meydana gelmiştir. Başlıca ürün, buğdaydır. Hayvancılık da gelişmiştir.

İlçe merkezi Sarayönü kasabası, deniz yüzeyinden 1.063 m. yükseklikte, düz bir alanda kurulmuştur. Konya – Afyon demiryolu üzerinde istasyonu vardır. 8 mahalleden ibaret olan kasabanın nüfusu 5.000’in üstündedir.