Sarayköy İlçesi Hakkında Bilgi

Sarayköy İlçesi Nerededir, Sarayköy İlçesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Ege Bölgesinin Ege bölümünde Denizli iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğu ve güneydoğuda aynı ilin merkez, batıda Aydın Karacasu, kuzeyde Denizli’nin Buldan ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka Babadağ adında, bir bucağı, 38 köyü vardır.
Yüzölçümü: 558 km2
Nüfusu: 31.914 (1960 sayımı)

Sarayköy ilçesinin topraklan Büyük Menderes nehrinin çevresinde gelişen geniş bir ova ile bu ovayı çevreleyen kuzeydoğudaki Küçük Çökelez ( 1.733 m.), batıda Çamlık (1.732 m.), güneyde Çubuk Dağı ile Akdağların (2.308 m.) yamaçlarından meydana gelmiştir. İklim, Akdeniz ikliminin, denizden uzaklığı dolayısıyla biraz değişikliğe uğramış bir şeklini gösterir.

Çubuk Dağının büyük kısmı ormanlarla kaplı olduğu gibi daha başka sırtlarda da yer yer makilerin teşkil ettikleri seyrek bir bitki örtüsüne rastlanır.

İlçenin ekonomisi, daha çok, tarımla hayvancılığa dayanır; dokumacılık gibi küçük sanayi de oldukça gelişmiştir. Tarım ürünlerinin başında pamuk, ondan sonra üzümle incir gelir.