Sapanca İlçesi Hakkında Bilgi

Sapanca İlçesi nerededir, Sapanca İlçesi hangi ile bağlıdır, Sapanca İlçesi hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinin Kocaeli – Çatalca bölümünde Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda aynı itin Akyazı, güneyde Geyve, batıda Kocaeli’nin merkez (İzmit), kuzeyde Sakarya’nın merkez (Adapazarı) ilçeleri çevirir.

Tek bucaktan meydana gelen ilçenin 21 köyü vardır. Yüzölçümü: 182 km2 Nüfusu: 1319 ( 1960 sayımı).

Sapanca ilçesinin güneyini doğu-batı doğrultusunda uzanan Samanlı Dağlarının kuzey yamaçları kaplar. Bu dağların eteği ile Sapanca Gölü arasında Sapanca Ovası bulunur. Bu ova, Samanlı Dağlarından Sapanca Gölü’ne doğru akan derelerin taşıyıp biriktirdiği lığ (alüvyon)lardan meydana gelmiştir, göle doğru gittikçe genişlemektedir.

Sapanca’da kışlar yağışlı, az soğuk geçer, yazlar kurak olur. İlçenin güneyindeki Samanlı Dağları gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. Ormanlardaki ağaçlar arasında kayın üstün durumdadır. Samanlı Dağlarından Sapanca Gölü’ne inen birtakım akarsular vardır ki bunlar sırası ile, batıdan doğuya doğru, Karaçay, Kuruçay (Kurtköy Deresi), Mahmudiye, İstanbul Deresi, ayrıca daha küçük olan Kaymacıdere’dir.

Sapanca ilçesi çeşitli meyvelerin yetiştiği bir alan olarak ün salmıştır. Hele elmaları pek ünlüdür. Sapanca’da elma bahçelerinin en sık bulunduğu alan İstanbul Deresinin iki yanıdır. Bu çevrede yetişen elma cinslerinin ıslahı için Arifiye yakınındaki Bahçe Kültürleri İstasyonunun büyük yardımları olmuştur.