Sap Nedir, Sap Çeşitleri Nelerdir

Sap nelerde bulunur, Sapın özellikleri nelerdir, bitkilerde sap özellikleri hakkında bilgi.

Bitkilerin dallarını, yapraklarını, çiçeklerini taşıyan kısmıdır. Çimlenen bir tohumda kök aşağıya doğru uzarken, sap da yukarıya doğru yükselip toprağı deler, meydana çıkar. Zamanla gelişen sap kuvvetlenir, dış etkilere karşı direnci artar, üzerinde meydana gelen yapraklarla, çiçeklerle, meyve verecek hale gelir.

Olgun bir gövdenin kesiti, genel olarak, silindir biçimindedir. Üzerinde tomurcukların, yaprakların çıktığı hafif şişkince yerlere düğüm denir. Sapın en üst noktasındaki tepe tomurcuğu bitkinin en önemli kısımlarındandır, çünkü bitki buradan yeni hücreler meydana getirerek büyür.

Bu tomurcuk koparılırsa bitki bir daha büyümez. Bundan dolayı bitkilerin tepesi kat kat yapraklarla korunmuştur. Düğümler sapın alt taraflarında daha seyrek, yukarı taraflarında daha sıktır. Yaprak tomurcukları sivricedir. Her dalın ucunda kendi tepe tomurcuğu bulunur.

Sap Çeşitleri:

Saplar yapılışlarına, dallarının durumuna göre üçe ayrılır:
1. — Otsu Saplar: Fasulye, yonca gibi, direnci az, kolayca eğilip bükülebilen bitkilerin sapları bu çeşittir. Bunlara otsu bitkilerde denir.

2. — Odunsu Saplar: Ormanlarda yetişen ağaçlar, meyva ağaçları gibi, kısaca «ağaç» dediğimiz bitkilerin sapları bu biçimdir.

Bitkilerin dallarını, yapraklarını, çiçeklerini taşıyan kısmıdır. Çimlenen bir tohumda kök aşağıya doğru uzarken, sap da yukarıya doğru yükselip toprağı deler, meydana çıkar. Zamanla gelişen sap kuvvetlenir, dış etkilere karşı direnci artar, üzerinde meydana gelen yapraklarla, çiçeklerle, meyva verecek hale gelir.

Olgun bir gövdenin kesiti, genel olarak, silindir biçimindedir. Üzerinde tomurcukların, yaprakların çıktığı hafif şişkince yerlere düğüm denir. Sapın en üst noktasındaki tepe tomurcuğu bitkinin en önemli kısımlarındandır, çünkü bitki buradan yeni hücreler meydana getirerek büyür.

Bu tomurcuk koparılırsa bitki bir daha büyümez. Bundan dolayı bitkilerin tepesi kat kat yapraklarla korunmuştur. Düğümler sapın alt taraflarında daha seyrek, yukarı taraflarında daha sıktır. Yaprak tomurcuklan sivricedir. Her dalın ucunda kendi tepe tomurcuğu bulunur.

Sap Çeşitleri:

Saplar yapılışlarına, dallarının durumuna göre üçe ayrılır:
1. — Otsu Saplar: Fasulye, yonca gibi, direnci az, kolayca eğilip bükülebilen bitkilerin sapları bu çeşittir. Bunlara otsu bitkilerde denir.

2. — Odunsu Saplar: Ormanlarda yetişen ağaçlar, meyva ağaçları gibi, kısaca ağaç dediğimiz bitkilerin sapları bu biçimdir.

1 — Safran bitkisinin sapı (a: Bir önceki yılın yumrusu, b: Bu yılın yumrusu, c: Gelecek yıl olgunlaşacak olan yumru);

2 — Süleyman’ın Mührün adlı bitkinin toprak altı sapı;

3 — Patatesin yumru halindeki sapları (a: Topraküstü sapı, b: Toprakaltı sapı, c: Kökler); 4 — Çileğin toprak üstünde sürünen sapı; 5 — Kahkaha çiçeğinin sarılarak yükselen sapı; 6 — Hurfnaağacının odunsu sapı; 7 — Şerbetçiotunun sarılarak yükselen sapı; 8 — Sarmaşığın tırmanıcı sapı; S — Küskütün çekmenli sapı; 10 — Buğdayın otsu sapı.
3. — Yumru Saplar: İçinde besin maddeleri depo edilmiş saplardır. Patates gibi bitkilerin toprak altında şişmiş gövdeleri bu çeşit saplardandır.
Saplar biçimlerine göre de, beşe ayrılır:
1. — Dik Saplar: Ağaçlar, ayçiçeği, şeker kamışı gibi…
2. — Tırmanıcı Saplar: Duvar sarmaşığı, asma, fasuîya gibi.
3. — Toprakaltı Sapları: Patates, yerelması, soğan, lale… Mor zambak gibilerinin toprakaltında uzayıp giden saplarına rizom; patates, yer elması gibi besin deposu ödevi görenlerine «yumru»; soğan, lale, sarımsak vs. gibi olanlarına da «soğan» denir.
4. — Suiçi Sapları: Nilüfer vs. gibi su içinde yaşayan bitkiler.
5. — Sülük Biçimi Saplar: Asmalar. Sülüklerin her biri daldır.
Sap (gövde) bitkinin en önemli kısımların-dandır. Kökte bulunan emici tüyler gövdede yoktur. Üzerini örten kabuk az gelişmiştir, klorofilidlr.