Sana Neresidir, Kısa Bilgi

Sana şehri hangi ülkededir, Sana tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Arap Yarımadasının güneybatı ucunda, Yemen Krallığının başkentidir. Kıyıdan 100 km. kadar içeridedir, limanı olan Hudeyde’ye kara yolu ile bağlıdır. Nüfusu 55.000 kadardır.

Sana, Arabistan Yarımadasının en eski şehirlerinden’biridir. M. Ö. 2000 yıllarında kurulmuş, Himyeriler’e, Sebalılar’a başkent ödevi görmüştür. Şehirde o zamanlardan kalma anıtlar, sanat eserleri Sana’nın parlak bir uygarlık devri geçirmiş olduğunu göstermektedir.

Adı efsanelere karışan . Süleyman Peygamber çağında yaşayan Seba Melikesi Belkıs da Sana şehrini başkent olarak kullanmıştı.

Yemen 1533’de Osmanlılar’a geçince, ülke Sana, Hudeyde gibi illere ayrıldı. Osmanlılar zamanında 507’ye yakın cami, birçok medrese ve han yapılmıştır.