San Marino Nerededir, Hakkında Bilgi

San Marino hangi kıtadadır, Dünyanın en küçük ülkesi olan San Marino hakkında bilgi.

Avrupa’nın olduğu gibi dünyanın da en küçük devletidir. Avrupa’nın en eski devleti olduğu da ileri sürülür, İtalya’nın kuzeydoğu kesiminde, Adriyatik kıyılarına yakın Rimini tepeleri üzerindedir.
Yüzölçümü: 98 km2
Nüfusu: 15.600
Başkenti: San Marino

Dağlık bir ülke olan San Marino’da halk bağcılık, hayvan yetiştirme ve tarımla uğraşır. San Marino şehrinin yaslandığı Titano Dağından kireç, kireçt aşı elde edilir. 6.000 nüfuslu bir şehir olan başkent San Marino’da eski şatolar, bir hükumet sarayı, 13. yüzyıldan kalma bir kilise, bir tiyatro ile bir de müze vardır.

İtalya’da boşanmak isteyen çiftlerin çoğu, kanunları daha elverişli olduğundan San Marino’ya giderek ayrılma işlemlerini orada yaptırırlar.

4. yüzyılda Dalmaçyalılar’ın kurdukları San Marino Cumhuriyeti o zamandan beri hemen hemen daima bağımsız kalmıştır Bugün 60 üyeli bir Millet Meclisi vardır. Devlet başkanları Meclisin seçtiği, Eski Roma konsülleri gibi iki kişidir. Bunlara Capitani Regenti denir.

San Marino’nun tarihindeki garip olaylardan biri, 1. Dünya Savaşından sonra oldu Bu savaşta, İtalya ile birlikte hareket ederek. Almanya ile Avusturya – Macaristan’a karşı resmen savaş açan San Marino, savaşa başkaca hiçbir şekilde katılmamıştı.

San Marino’nun savaş halinde olduğundan hemen hemen kimsenin haberi yoktu. Savaş sona erdikten sonra da Almanya ve Avusturya ile bütün milletler barış antlaşması imzaladıkları halde. San Marino bunu yapmayı unuttu, resmen savaş halinde kaldı, 1929’cla bu durum göz önüne alınarak, San Marino ile de bir barış antlaşması yapıldı.