Samipaşazade Sezai Hayatı

Samipaşazade Sezai Kimdir? Samipaşazade Sezai hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Tanzimat dönemi hikaye ve roman yazarıdır. Özel öğrenim gördü. İstibdat döneminde Paris’e kaçarak yazılar yazdı. II. Meşrutiyetle İstanbul’a geldi. Elçilik görevinde bulundu.

Sergüzeşt adlı romanı ile realist romana geçişin ilk örneğini verdi. Günlük yaşayışı, konak hayatını başarıyla gerçekçi bir biçimde canlandırdı. Eserleri: Roman: Sergüzeşt (1889) Hikaye: Küçük Şeyler (1892) Gezi-Sohbet: Rumuzü’l-Edeb (1900) Sohbet-Mektup: Iclâl (1923)