Saman Nezlesi Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Saman Nezlesi Nedir, Saman nezlesinin tedavisi nedir, Saman nezlesi belirtileri hakkında kısa bilgi.

Saman nezlesi, çekenlerin bileceği gibi, hafife alınacak bir şey değildir. Erişkinlerde en sık görülen alerji tipidir. ABD ve Kanada’da 20 kişiden Tini veya 11 milyon kişiyi etkilemektedir.

Saman nezlesinin tıbbi adı, alerjik rinttir. Saman nezlesi veya diğer adıyla alerjik rint şiddetlendiği zaman burun akmaya başlar, aksırma nöbetleri görülür, gözler şişer ve kaşınır, ağız, boğaz ve burun ağrır ve batar. Dahası uyku uyuyamama, sinirlilik, baş ağrıları ve mide şikâyetleri olabilir. Üretiker bile oluşabilir.

Saman nezlesinin oluşumunda rol oynayan etkenler nelerdir?

Esas etken, polendir. Alerjik rinit veya astım oluşturan polen, mikroskobiktir. Çok kurudur ve rüzgarla 80 kilometre mesafeye taşınabilir.

saman_nezlesiSaman nezlesinin diğer etkenleri arasında böcekler, küfler (mantarlar) sayılabilir. Bilindiği gibi küf, ekmek, sebze, meyve ve elbiselerin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Küf veya mantarlar mısır, buğday, arpa gibi bitkiler üzerinde büyüyen parazitlerdir. Bunların tohumu yoktur, ancak sporları oluşmaktadır. Bunlar, özellikle tahıl üretimi olan bölgelerde havada çok miktarda bulunurlar. Küf sporları, saman ve depolanmış tahılda bulunur.

Bunların bulundu ğu yerlerde çalışanları arasında alerji oluşturur. Küfler, polen oluşturan otlar gibi kışın ölmezler. Hava biraz ısınınca hemen üreyebilirler. Dolayısıyla kışın bile saman olan bir bölgede yaşayan insanlarda saman nezlesi görülebilir. Saman nezlesi alerjisinin çoğunu Alterneris, Hamodendum ve benzeri küf sporları oluşturur. Çöller dışında dünyanın birçok yerinde bol miktarda bulunurlar. Deniz ve su kenarlarındaki bölgelerde mantarlar daha yaygındır.

Mevsimlere bağlı saman nezlesi nedir?

Mevsimlere bağımlı saman nezlesi, mart başındaki ağaçların polenleşmesinden ekim ayı ortasındaki otların polenleşmesine kadar devam edebilir. Bu zamanlar, söz konusu bölgedeki bitkilerin polenleş-me dönemlerine bağlıdır. Ancak saman nezlesinden muztarip kişilerin çoğu için ağustos ve eylül en kötü zamanlardır.

Saman nezlesi nasıl teşhis edilir?

Önce hastanın çok ayrıntılı olarak hikâyesi alınır. Sonra deri testleri yapılır. Allerjenlerden yapılmış bir madde, deri içine enjekte edilir. Eğer enjekte edilen allerjene karşı duyarlılık mevcutsa, deride bulunan gezici antikor, allerjen ile birleşip histamin salgılamasına sebebiyet verir.

Bu reaksiyon enjeksiyonunun yapıldığı bölgede şişme, kızarıklık ve kaşın ma ile kendini belli eder ve alerji olduğunu doğrular.

Saman nezlesinde ne tür bir tedavi uygulanır?

Testler sonucu alerjik rinit olduğunuzu öğrenirseniz üzülmeyin, iyi bir tıbbi tedavi ile normal ve rahat bir hayata kavuşabilirsiniz. Saman nezlesine karşı 30 yıldan beri antihistaminikler etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Ne var ki antihistaminiklerin etkisi kısa süreli olduğu için fazla abartılmamalıdır. Bu ilaçlar ancak çok hafif vakalarda büyük yarar sağlar. Daha ciddi vakalarda başka ilaçların kullanılması da gerekir. Aksırma ve burun akıntısı, mevsimin başında antihistaminiklerle geçebilir. Ancak mevsim ilerleyince oluşan burun tıkanıklığı daha zor geçer.

Saman nezlesine karşı en etkili tedavi yöntemi, bünyeyi allerjenlere karşı duyarsız kılmak için bir seri bağışıklama enjeksiyonlarıdır. Bu tedavi şöyle uygulanır: Önce doktor, ufak dozlarla başlar ve yavaş vnuns dozu arttırır. Tedavi, saman nezlesi mevsiminden önce, mevsim sırasında veya en iyi sonuç için devamlı uygulanabilir. Bünyemiz, enjeksiyonlara her zamanki şekilde cevap vererek allerjenlere karşı yeni antikorlar oluşturur; ancak bunlar saman nezlesi nöbetleri oluşturmazlar. Bu yeni antikorlar, antijen ve duyarlaştıran antikorun birleşmesini önlerler. Dolayısıyla ilerideki nöbetleri önleyecek bir madde deposuna sahip olunur.