Salih Paşa Kimdir, Hayatı

Salih Paşa hayatı ve eserleri, Salih Paşa hükumeti, Salih Paşa devri hakkında bilgi.

Sultan İbrahim zamanında sadrazamlık yapmış, padişahın emri üzerine kuyu ipiyle boğdurularak öldürülmüş bir Osmanlı veziridir.

Bosnalı olan Salih Paşa, devlet hizmetine Defterdar Mustafa Paşa’nın yanında başladı. Divan katipliği yaptıktan sonra Yeniçeri Ağası oldu. Doğru sözlü, doğru özlü bir adamdı, Yeniçeri Ocağı’na oldukça çeki-düzen verdi. 1644’te vezir (paşa) rütbesiyle Defterdar oldu, 1645’te de, kızlar ağasının aracılığı ile, sadrazamlığa getirildi.

Salih Paşa, 2 yıldan az bir zaman kaldığı sadrazamlıkta, akıldan yoksun İbrahim’in delice hareketlerini elinden geldiği kadar önlemeye çalıştı. Deli İbrahim, o sıralarda kendini büyü, tılsım gibi saçma şeylere vermişti. Şehirdeki büyücüleri, falcıları dolaşır, kendisine muskalar yazdırır, bu büyücülere kucak dolusu para dağıtırdı.

Salih Paşa’yı da gene böyle, bir gün, üfürükçüye giderken, yolunun önüne arabasının çıkıp dar sokağı kapamasından ötürü, kızarak, öldürtmüştür.

Osmanlı tarihçileri Salih Paşa’yı doğru bir adam olarak gösterirler. Rüşveti önlemeye çalıştığı, hatta kendisinin de Sultan İbrahim’e diğer vezirler ve sadrazamlar gibi rüşvet vermediği, ben devlet malına dokundurmam! dediği için padişahın gözüne bir türlü giremediği de belirtilir.