Salgın Hastalıklardan Korunmanın Yolları

Salgın Hastalık nedir, Salgın Hastalıklar nasıl yayılırlar, Salgın Hastalıklardan korunmak hakkında bilgi.

Salgın Hastalıklar, bir kimseden başka bir kimseye bulaşan hastalıklardır. Bir hastalığın kısa zamanda başkalarına da geçmesi, böylece gittikçe genişleyip yayılması insan topluluktan arasında korkunç tehlikelere yol açar. Tarihte milyonlarca insanı yok eden büyük salgınlar görülmüştür.

Yeryüzünde yayılmış olan mikrop ve virüslerin bir kısmı zararsız olmakla birlikte, bir takımları da hastalık yapan azgın, zararlı mikroplardır. Bu mikroplar, bir insanı hasta etmekle kalmazlar, onun yolu ile başkalarına da geçerek, birçok kişinin hastalanmasına yol açarlar.

19. yüzyılda birçok bulaşıcı hastalıkların mikropları ortaya çıkarıldıktan sonra, bu gibi bulaşıcı, salgın hastalıklarla yapılan savaşlar günden güne daha verimli sonuçlara ulaşmıştır. Bu arada, gerek koruyucu, gerek kurtarıcı olarak, birtakım aşılar, serumlar bulunmuş, özellikle sülfamitlerin, penisilin başta olmak üzere, antibiyotiklerin keşfedilmesi salgın hastalıkların korunma ve tedavisinde büyük başarılar sağlamıştır.

Salgın Hastalıkların Yayılması

Salgınlara yol açabilecek bulaşıcı hastalıklar pek çoktur. Tifo, paratifo, dizanteri (kanlı basur), tifüs, kızıl, kızamık, çiçek, su çiçeği, salgın menenjit, grip, kabakulak, kuşpalazı (difteri), boğmaca, tatarcık humması, verem, cüzam (miskin hastalığı), ruam, hummayıracia, bulaşıcı sarılık, frengi, bel soğukluğu, malta humması, salgın çocuk felci, sıtma, şarbon (karakabarcık), kolera, veba, sarı humma, kuduz, salgın uyku hastalığı, trahom bunların en tanınmışlarıdır.

Bütün bu bulaşıcı hastalıkların mikropları insandan İnsana, ya da hayvandan İnsana birtakım yollardan, araçlardan bulaşır. Bunlara bulaşma yolları (bulaşma araçları) denir. Hastanın kendisi de bulaşma kaynağıdır.

Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış insanlar, hayvanlar vücutlarında o hastalığın mikroplarını taşıdıkları için, onların yanında, yakınında bulunanlar da bu mikropları alarak, ya kendileri hastalığa tutulurlar, ya da kendileri dayanıklı oldukları için hastalanmayıp, hastalığı başkalarına bulaştırırlar. Bunlara sağlam taşıyıcı denir (Bk. Mikroplar).

Salgın hastalıkların yayılmasında bu taşıyıcıların payı çok büyüktür; çünkü, kendileri hastalanmadıkları için, rahat rahat gezerler, etrafa mikrop saçarlar. Tifo, paratifo, kolera gibi hastalıklara tutulmuş kimselerle temas ettikten sonra bağırsaklarına bu hastalıkların mikroplarını alarak, dışkılarıyla bunları etrafa saçanlar, kızıl, kızamık, salgın menenjit, kuşpalazı, kabakulak gibi hastalıkların mikroplarını boğazlarında, burunlarında taşıyarak çevrelerindekilere hastalık aşılayanlar bu sağlam taşıyıcıların örnekleridir.

Ayrıca, bulaşıcı bir hastalığa tutulup iyileştikten sonra, hastalığın mikroplarını uzun bir süre vücutlarında taşıyanlar da vardır ki bunlara da nekahetteki taşıyıcılar denir.
Bazı hayvanlar da hastalık mikroplarının etrafa yayılmasına sebep olurlar. Şarbon, ruam, malta humması gibi hastalıklar hem insanlarda, hem hayvanlarda olabilir. İnsanlar, bu hastalıklara çoğunlukla hayvanlarla olan yakın ilgileri dolay isiyle tutulurlar.

Bazı mikroplar da bir insandan ötekine atlamak için arada bir hayvana geçip onun organizmasında bir olgunlaşma süresi geçirmek zorundadır. Bu ara hayvanları mikropları hem olgunlaştırır, hem de sağlamlara bulaştırır. Sıtmada sivrisineklerin, tifüste bitlerin yaptığı gibi. Bazı hayvanlar da aldıkları mikropları, olgunlaşma bahis konusu olmaksızın, doğrudan doğruya bulaştırırlar: Kara sineklerin bazı hastalık mikroplarını pisliklerden alıp uzaklardaki insanlara taşımaları gibi. Pireler de vebaya tutulmuş insanların, farelerin kanını emerek, bu kan içindeki mikropları barsaklarında, pisliklerinde taşıyıp sağlam insanlara bulaştırırlar.

Bulaşıcı hastalık mikroplan cansız araçlarla da etrafa yayılabilir. Hastalığına göre, hastanın yatak takımı, çamaşırı, yemek kab-ları, elbisesi, kullandığı eşya, mendilleri, havluları, oturakları temizlenmeden başkası tarafından kullanılırsa hastalık onlara da bulaşır.

Hastaların nefesleriyle kirlenmiş hava; mikroplarıyla, kirleriyle bulaşmış sular, besin maddeleri, topraklar; içinde hasta yatmış, temizlenmemiş binalar, taşıtlar da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına, salgın haline gelmesine yol açarlar.

Bütün bunlardan dolayı, bir yerde bulaşıcı hastalık çıkınca, o hastalığa tutulanı tedavi ederek kurtarmak ne kadar önemliyse, hastalığın çıktığı yerde söndürülüp çevreye yayılmasını önlemek de o kadar, hatta ondan daha önemlidir.

Salgın Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak ilk tedbir hastanın ayrı bir odaya konularak sağlamlardan ayrılmasıdır. Hastanın yanına doktorlardan, hastaya bakanlardan başkası sokulmaz. Onlar da hastayla temas ederken gömlek giyerler, daha başka gerekli tedbirler alırlar, çıkarken gömleklerini hastanın odasında bırakırlar.
İkinci önemli tedbir, hastalık kanunun haber verilmesini emrettiği hastalıklardansa, hastanın adını, adresini en yakın polis karakoluna, ya da hükumet tabipliğine, 24 saat içinde bildirmektir. Bu ödevin yurttaşlarca iyi bilinip yerine getirilmesi salgın hastalıklarla savaş bakımından çok önemlidir.

Kanunun haber verilmesini emrettiği hastalıklar şunlardır:

Kolera, veba, lekeli humma (tifüs), tifo, paratifo, çiçek, kuşpalazı (difteri), salgın çocuk felci, uyku hastalığı, dizanteri (kanlı basur), kızamık, cüzam, verem, hummayıracia, malta humması, kuduz, ya da olmasından kuşkulanılan bir hayvanın birini ısırması.
Kanunun bir maddesine göre, bu listede bulunmayan, fakat salgına yol açmak tehlikesini gösteren hastalıkların haber verilmesini de hükumet bir emirle zorunlu hale getirebilir.

Bulaşıcı Hastalıklarda Yapılacak Temizlikler

Bulaşıcı bir hastalıkla yatanların, hastalıkları sırasında da, kalktıktan sonra da yatak takımları, çamaşırları, yemek kapları sodalı suda kaynatılarak yıkanır. Balgam hokkaları, oturakları, kullandıkları küvetler kireç kaymağı, cresylol eriyiği gibi mikrop öldürücü maddelerle yıkanmalıdır.

Hasta ayağa kalktıktan sonra karyolası, masası, komodini, dolabı, daha başka eşyası, odası özel dezenfeksiyon usulleriyle temizlenir.

Hastaya bakanlar, onunla temas edenler ellerini, yüzlerini bol sabunlu suyla yıkamalıdırlar. Ayrıca, hasta odalarının kapısı önünde bir küvet içinde mikrop öldürücü bir maddenin eriyiği bulundurulmalı, hastayla yakından temas edenler odadan çıkarken ellerini bununla iyice yıkamalıdır. Hastalığın koruyucu aşısı varsa, hastaya bakanlar, onun çevresindekiler derhal aşılanmalıdır

Öte yandan, bulaşıcı bir hastalıktan yatanlara gayet iyi bakılmalıdır. Elleri, yüzleri, ayakları, vücudunun kirlenen daha başka yerleri her gün sabunlu suyla silinmeli, yatak çarşafları, örtüleri temiz tutulmalıdır. Hastaların dili, diş etleri karbonatlı, gliserinli suyla sık sık temizlenmeli, ateşini ölçmek için kullanılan dereceler, her kullanıştan sonra, içinde binde bir süblime eriyiği bulunan bir bardağın içine konulmalıdır.

Hasta edasını temizlerken bayağı süpürge kullanılmaz çünkü, süpürge bütün kiri, mikropları havaya kaldırır, bunlar birazdan gene yere çöker. Onun için, varsa, elektrik süpürgesi kullanmalı, yoksa yerler, mikrop öldürücü maddelerle karıştırılmış sabunlu suyla silinmelidir. Ayrıca, hasta odasının tabanı, muşamba gibi, temizlenmesi kolay bir örtüyle, ya da mozayikle kaplanmış bulunmalıdır.

Ancak bütün bu tedbirlere dikkat etmek sayesindedir ki bulaşıcı hastalıkların başkalarına geçmeden, çıktığı yerde söndürülmesi, böylece salgınların önlenmesi kabil olur.