Saksonya Neresidir, Kısa Bilgi

Saksonya krallığı nerede kuruldu, Saksonya tarihi ve kültürü, Saksonya prensliği hakkında bilgi.

Kuzey Almanya’da, Elbe nehrinin orta kesimindeki bir bölgenin ve eski bir devletin adıdır. Yüzölçümü 15.200 km2 olan Saksonya, Avrupa’nın nüfusu en yoğun bölgesidir. Bu bölgede 6.000.000’a yakın insan yaşar. Bugün Doğu Almanya’nın bir ili olan Saksonyanın başkenti yarım milyon nüfuslu Dresden şehridir.

Saksonya, gerek yeraltı, gerek yer üstü zenginliğiyle büyük önem taşır. Almanya’nın ikinci derecede zengin kömür madenleri buradadır. Makina, dokuma, kimya, porselen sanayii çok ileridedir. Saksonya porselenleri dünya çapında ün kazanmıştır.

Saksonya, 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar bağımsız bir dukalıktı. 13. yüzyıl başlarında Alman imparatorluğu (Mukaddes Roma İmparatorluğuma bağlı bir Elektörlük (Prenslik) oldu. Otuz Yıl Savaşlarında büyük rol oynayan Saksonya Elektörleri bu savaşlardaki Protestan önderlerinin başlıcalarındandılar, 17. ve 18. yüzyılda Saksonya’nın iki büyük şehri olan Dresclen’le Leipzig, sanat ve fikir hayatı yönünden büyük önem kazandılar.

Saksonya 1768’de Krallık oldu. 1815’te Viyana Kongresinde, Prusya Krallığı Saksonyanın yarısını aldı. 1866’da Saksonya Krallığı Kuzey Almanya Birliği’ne, 1 871 ‘de de yeni kurulan Almanya imparatorluğu’na katıldı 1. Dünya Savaşından sonra, Almanya’da cumhuriyet kurulunca Saksonya bir eyalet devleti oldu.

Hitler’in idaresi sırasında il sınırları genişleyen, Bohemya’dan bazı yerleri de alan Saksonya, 1945’te, Ruslar’ın eline geçti. Ruslar’ın işgal ettiği bölgede Alman Halk Cumhuriyeti kurulunca, Saksonya da bu devletin önemli illerinden biri oldu.
Saksonya’nın Dresden ve Leipzig’den başka önemli şehirleri ve nüfusları şunlardır: Chemnitz (300.000), Zv/ickau (175.000), Hohenstein (25.000), Meissen (60.000).