Sakız Adası Nerededir, Kısa Bilgi

Sakız Adası nerededir, Sakız Adası tarihi ve kültürü, Sakız Adası hakkında bilgi.

Ege Denizinde, Batı Anadolu kıyılarına çok yakın, Yunanistan’a ait bir adadır. Yunanca’da adı Khios’tur. Kastron diye de anılır. Yüzölçümü 909 km2, nüfusu 100.000 kadardır. Merkezi 30.000 nüfuslu Kastron şehridir.

Sakız Adası Yunanistan’ın yurdumuza en yakın parçasıdır, İzmir Körfezinin batısındaki Karaburun Yarımadası ile Sakız Adasının arası ancak 10 km. kadardır. Aradaki deniz Sakız Boğazı diye anılır.

Adanın kuzey-güney doğrultusunda 48 km. uzunluğunda, 13-24 km. genişliğinde ince-uzun bir biçimi vardır. Toprakları çok verimlidir, meyvecilik ileri durumdadır, en çok incir yetişir. Başlıca ihraç maddesi şaraptır.

Bir nevi yabani çalıdan yapılan mastika adlı içkisi de meşhurdur. Antimon, kalamin, mermer adanın başlıca toprak altı zenginliklerini teşkil eder. Tabakhaneler en önemli sanayi faaliyetlerinden birini meydana getirmektedir. Deniz yolu ile yapılan ticaret de mühim bir yer tutmaktadır.

Sakız Adası ilkçağ’da Eski Yunanistan’ın güçlü bir şehir devletiydi. M. Ö. 5. yüzyılda Persler’e geçti. Daha sonra Delya Birliği’ne girdi. Romalılar’a, Bizans’a karşı sık sık ayaklanan Sakız Adası’nı 1089’da Selçuklular aldılar. Ada daha sonra Venedikliler’e, Cenevizliler’e, 1415’te Osmanlılar’a, 1912’de de Yunanistan’a geçti.