Saint Helena Adası Nerededir?

Saint Helena Adası hangi ülkededir, Saint Helena Adası hakkında bilgi.

Güney Atlas Okyanusunda, Afrika’nın batı kıyılarından 2.000 km. kadar uzaklıkta İngiltere’nin sömürgesi olan bir adadır. Yüzölçümü 75 km2’dir, nüfusu 5.000’e yakındır. Başkenti bütün nüfusun toplandığı Jamestown’dur.

64 km2 yüzölçümü ve 500 kadar nüfusu olan Tristan da Cünha adası ile 54 km2 yüzölçümlü,. 450 nüfuslu Ascension adası idare bakımından St. Helena’ya bağlıdır, hepsi birden bir İngiliz sömürgesidir.

St. Helena volkanik bir adadır. Halkı balıkçılıkla geçinir. Bu Ada İmparator 1. Napoleon’un 1815’de Waterloo’da yenildikten sonra İngilizler tarafından sürgün edildiği, 1821 ‘de öldüğü yer olarak tarih yönünden bir önem taşır.