Said Halim Paşa Kimdir, Kısa Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir 9 views

Said Halim Paşa hayatı ve eserleri, Said Halim Paşa buhranlarımız adlı eseri hakkında bilgi.

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü sırasındaki en son devlet adamlarından biridir. Kavalalı Mehmet Abdülhalim Paşanın ( 1830-1894) büyük oğludur. Kahire’de . doğdu.

Lausanne Üniversitesi siyasal bilgiler bölümünü bitirdi; 4 Batı, 3 Doğu dilini iyi öğrendi. 1888’de 2. Abdülhamit onu sivil paşa yaptı.

Sait Halim muazzam bir servet sahibi olduğu halde siyasete- atıldı, ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi, bu cemiyetin müfettişi oldu. Meşrutiyet ilan edilince, Ayan üyesi (senatör) seçildi (o zaman senatörlük kaydıhayat şartıylaydı). Mahmut Şevket Paşa kabinesinde vezirlik (mareşale eşit sivil rütbe) payesiyle dış işleri bakanı oldu. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi üzerine, 1913’te, dış işleri de kendisinde kalmak üzere, sadrazam (başbakan) oldu.

Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra Sait Halim Paşa önce dış işleri bakanlığını bıraktı, 1917’de de başbakanlıktan istifa etti. Savaşın kaybedilmesi üzerine Roma’ya gitti. 1921’de Ermeni komitecileri tarafından orada öldürüldü.

İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmut Türbesi’ne gömüldü. Sait Halim Paşa geniş kültür sahibiydi, bilime, sanata meraklıydı. Ayrıca, iyi bilardo oynar, babası gibi de tambur çalardı. Meşrutiyet, Mukallitliklerimiz, Buhran-ı İçtimaimiz gibi eserleri vardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Said Halim Paşa Kimdir, Kısa Bilgi"


Top