Sagu Nedir?

Sagu Nedir, Sagu yani ağıt nedir, Sagucu kimdir, Sagu hakkında bilgi.

Sözlü edebiyat döneminde, yuğ törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen ağıtlara verilen addır. Bu şiirlerde ölünün meziyetleri, kazandığı başarıları, yiğitlikleri, ölümünden duyulan üzüntü anlatılır.

Yedili ve sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Belli bir kafiye düzeni vardır. Sagu söyleyenlere sagucu denirdi.

Elimizdeki örnekle Divan ü Lügat-it-Türk’te bulunanlardır.