Sadabat Nedir, Kısa Bilgi

Sadabat sözlük anlamı, Sadabat akşamları özellikleri, Sadabat hakkında bilgi.

18. yüzyılda, sonradan Lale Devri diye anılan zevk ve sefahat günlerinde, genel olarak, İstanbul’da Kağıthane’ye ve Kağıthane alemlerine mal edilmiş bir addır. Saadabat (Sadabad) aslında, Kağıthanenin, ya da burada yapılan zevk, safa, eğlence alemlerinin değil, saray yavrusu güzel bir köşkün adıdır.

Saadet yeri demektir. İstanbul’da, Şişli’nin arka eteklerinde, Haliç’in son bulduğu yerde Bizanslılar zamanında ilkel bir kağıt fabrikası vardı. İstanbul alındıktan sonra bu fabrika yüzüstü bırakılmış, dağılmış, yalnız yerin adı Kağıthane olarak kalmıştı. 16. yüzyıl baslarında Kağıthane, pek rağbet gören bir gezme, eğlenme yeri halini almaya başladı.

Özellikle baharın yaza, yazın da sonbahara döndüğü aylarda burası istanbul halkı ile dolup taşar, günü birliğine, ya da haftalığına gelenler, dere kıyısında, büyük ağaçlar altına çadırlar kurup yaygılar sererek eğlentiler düzenlerlerdi. Kağıthane 18. yüzyıla kadar daima seçkin, aranılan bir eğlence yeri olarak kaldı. Bununla birlikte, şehir dışı, ağaçlık, çimenlik bir kır parçası olmaktan ileri gitmedi.

18. yüzyılda, 3. Ahmet zamanında, Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, uzun süren savaşlar son bulup memleket barışa kavuşunca, özellikle, İstanbul’da geniş bir bayındırlık çabasına koyuldu.

Bu arada matbaa açmak, bazı fabrikalar kurmak gibi çok faydalı işlere de giriştiği gibi, zevkine düşkün bir adam olduğu için, gerek kendisini, gerekse kaynatası ve çok samimi dostu olan padişah 3. Ahmet’i de eğlendirmek için çeşitli fırsatlar, imkanlar yaratıyordu. Yazları çırağan alemleri, kışları helva sohbetleri bunlar arasındaydı. Bu sırada İstanbul’da bir de lale yetiştirme merakı alıp yürümüştü (Bk. Lale Devri).

İşte bu zevk ve eğlence yıllarında bir de, pek süslü, zarif köşkler yaptırmak moda oldu. Padişah, sadrazam, devrin ileri gelenleri, İstanbul’un birçok güzel köşelerinde çok gösterişli köşkler yaptırdılar. Lalelere verilen adlar gibi bu köşklerin adları da şairane idi. Neşatabacl (sevinç yeri), Emnabad (emin yer), Şerefabad (şeref yeri), Şevkabad (keyif yeri) bunların başlıcalarıydı.

Bu sırada Damat İbrahim Paşa, Kağıthane’de, İstanbul’daki köşklerin hepsinden çok daha üstün bir kasr (köşk) yaptırmaya karar verdi. 1721 başlarında, kendisinin de bulunduğu büyük bir törenle köşkün temelini attırdı.