Sabit Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Ünlü şair Sabit kimdir, Sabit hayatı ve eserleri, Şair Sabit hakkında bilgi.

Büyük Türk şairlerindendir. Bosna’nın Öziçe kasabasında doğdu. Kadılıklarda bulundu. en son Diyarbakır kadısıydı. İstanbul’da öldü, Topkapı Maltepesi’ne gömüldü.

Asıl adı Alâettin olan Sâbit, çağdaşlarını da, sonraki şairleri de çok etkilemiştir. Kaside, gazel ve mesnevilerinde kendine özgü üslubu açıkça görülür.

Halk deyimlerini, atasözlerini çok kullanır. Şiirlerini toplayan divanı, Edhem ve Hüma, Ömer ve Leys, Berbername, büyük Kırım Ham Selim Giray’ın savaş, zafer ve kahramanlıklarını anlatan Gazaname gibi mesnevileri, bir de Miraçnamesi vardır.