Saat Tarihi Hakkında Bilgi

Saat Tarihi ve çeşitleri nelerdir, Saat çeşitleri nelerdir, Saat tarihi hakkında bilgi.

İlk insanların kullandığı en tabii, en doğru zaman ölçme aracı güneş saati idi. Bugün bile, bu ölçme sistemini en iyi ve en doğru saat sayanlar vardır.

Güneş Saati: Eski Mısır’da, Mezopotamya’da yaşayan insanlar, bir gölgenin boyunu ölçmek için şehirlerin, kasabaların işlek yerlerine sütunlar dikerlerdi. Saat işini gören bu sütunlara, açık havalarda güneş vurunca, gölgesinin düştüğü yerdeki çiziklere göre zaman ölçülürdü.

Yalnız bu saatler güneşsiz havalarda işe yaramıyorlardı, ayrıca, taşınmaları da güçtü. Bu durum, insanları yılın her mevsiminde, günün her dönüm ve bölümünde zamanı gösterecek daha başka birtakım ölçme araçları aramaya yöneltti. Su’saati ile kum saati böylece ortaya çıktı.

Kum Saati: M. Ö. 3000 yıllarında bile Çinliler kum saati kullanıyorlardı. Pusula gibi, saat de Çinliler’den, ticaret yolu ile Kaldeliler’e geçti, Filistin’e, Mısır’a, oradan da Eski Yunanistan’a, Roma’ya yayıldı.

Kum saati, altı, üstü şiş, ortası dar bir cam kaptır. Ortasındaki dar boğazdan kum, bir yandan öbür yana yavaş yavaş akar. Kumun miktarı, boğazın darlığı öyle hesap edilmiştir ki, kumun üst bölümden alt bölüme geçmesi belli bir saat içinde tamamlanır. Sonra dolan taraf yukarı alınır, kum, yeniden, aynı tempo ile boş yuvarlağın içine akar.
Kum saati Ortaçağ’a kadar kullanılmıştır.

Su Saati: Kum yerine, suyun akması esası üzerine kurulmuştur. Bu çeşit saatler, bundan 2000 yıl kadar önce Babil’de kullanılmaktaydı. Bu işe bakanlar, güneş doğarken, kapları su ile doldururlar, kaplar boşalınca bunu yüksek sesle bütün şehre yayarlar, herkes de saati öğrenmiş olurdu. Bu sistem yalnız günü ölçüyordu. Sonraları su kaplarını işaretlerle 24’e ayırdılar. Böylece, su, deliklerden aktıkça bu işaretlere göre saat ölçülüyordu. Saati anlamak için, suyun hangi çizgi üzerinde olduğuna bakılırdı.

Su saatlerini Mısırlılar geliştirdiler. İskenderiye’deki saatçiler, o zaman dünyanın her köşesine su saatlerini sattıkları gibi, kendi kendine işleyen otomatik su saatlerini de buldular.

Otomatik su saatleri, silindirlerle çalışıyor, geceyi, gündüzü, ayları, saatleri belli edip ölçüyordu. Bu silindirler, birtakım kaplar içine oturtulur, dışarıdan muslukla verilen su yükseldikçe, silindir de yükselir, saat belli olurdu. Bu makina, insanın yardımı olmadan kendi kendine çalışırdı.

Tokmaklı Saatler: Bu saatleri kimin bulduğu belli değildir. Yalnız, Haçlı Orduları bunları Filistin’de görmüşlerdi. Zemberekle, dişlilerle işleyen bu saatlerin, tablasında, sayılar yerine, tokmaklar vardı. Saat başı gelince, zemberekle, dişlilerle harekete gelen tokmak vurur, saati bildirir.

Araplar’ın pek süslü bir şekilde yaptıkları bu tokmaklı saatleri Avrupalılar 13. yüzyılda öğrendiler. Salahaddin Eyyubi Haçlı Savaşlarında dost olduğu Alman İmparatoru 2. Friederich’e böyle tokmaklı bir saat hediye etmişti.