Saat Ayarı Neye Göre Yapılır

Dünya saat ayarı nereye göre yapılır, Saat ayarlaması hakkında bilgi.

Londra yakınlarındaki Greenwich rasathanesinden verilen ayar esası üzerine kurulmuştur. Eskiden her memleketin, hatta her eyalet ve vilayetin mahalli ölçülerle yapılan bir saat ayarı vardı.

Memleketimizde de eskiden vaktin tayini işi muvakkithanelerde yapılırdı. Büyük imaretlerin birer muvakkiti olur, bunlar çeşitli aletlerden faydalanarak vakti tayin ederlerdi. Bugün saat ayarını radyolardan alıyoruz, eskiden bu işi muvakkithaneler yapar, bulundukları şehrin saat ayarını tesbit ve ilan ederlerdi. Birçok şehir ve kasabalardaki saat kuleleri muvakkithanelerin verdiği ayara göre ayarlanırdı.

Ancak, özellikle Amerika’da, trenlerin işlemeye başlamasından sonra mahalli saatlerin kullanılması hemen hemen imkansız hale geldi. Çünkü bu durum bütün tarifeleri aksatıyordu. Dünyanın başka tarafları için de durum aynıydı. En sonunda, 1880’de, Greenwich rasathanesini başlangıç saymak üzere, dünyanın 24 saat meridyeni (saat dilimi) ne ayrılması kararlaştırıldı.

Birbirinden 15’er derece aralıklı olan meridyenlerin arası 1’er saat olacaktı. Bu usulü önce Amerika ile Kanada’daki demiryolu işletmecileri kabul ettiler. Sonraları dünyanın başka memleketlerinde de tatbik edildi.

Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde Greenvvich ortalama saati kullanılır. Bu saat başka ayarlarla karıştırılmaması için milletlerarası G.M..T. (Greenwich mean time = Ortalama Greenwich saati) işaretiyle gösterilir. Ancak, her değişik saat meridyeni içinde kalan memleketler Greenwich’e göre kendi saatlerini ayarlarlar.