Rus Japon Savaşı Sebep ve Sonuçları

Rus Japon Savaşı ne zaman ve nerede oldu, Rus Japon Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi.

Kore ve Mançuryadaki nüfuz yarışından kaynaklanmış bir savaştır.

Rus Çarlığı ile Japon İmparatorluğu arasında 20. yüzyılın başında olan (1904-1905) büyük bir savaştır. Bu savaş sonunda Uzak Doğu tarihinde yeni bir gelişme oldu.

O zamana kadar daha gelişmemiş bir devlet sayılan Japonya’nın Rusya’yı yenmesi çağın bir dönüm noktası sayıldı. Japonya, büyük devletler arasına katılarak yalnız Uzak Doğu’da değil, dünya konularında da söz sahibi oldu.

Savaş Neden Çıktı

Japonya, 1867’den sonra Batı kurallarını benimseyerek, her yönde gelişmeye başlamıştı. Bu arada, Asya’dan, özellikle Çin’den, Rusya’dan gelecek tehlikeyi önlemek istiyordu. 1894-1895 yıllarında Çin’de giriştiği savaşı kazandı.

Asya kıyısında bir sıçrama noktası olarak Port Arthur limanını da eline geçirdiyse de, sonradan, Batılılarla Rusya’nın baskısı altında geri verdi. 1898’de Ruslar 25 yıl için Port Arthur’u kiraladılar. 1900’de Çin’ de patlak veren Boxer savaşı sırasında Batılılar, kendi azınlıklarını korumak üzere Çin’e asker gönderince Ruslar da Uzak Doğu’da donanmalarını geliştirip yayılma siyasetine giriştiler.

Bunun üzerine Japonlar 1902’de Ruslar’a karşı, İngiltere ile bir antlaşma yaptılar. 1903’te Japonya, Rusya’ya bir nota vererek, Çin’le Kore’nin toprak bütünlüğüne dokunulmamasını istedi. Rusya vakit kazanmak için geç cevap verdi. İngiltere, Afrika’da Boerler’le savaşıyordu. Bu arada Ruslar Mukden’i işgal ettiler. Tokyo bunu da protesto etti. Rusya gene, hazırlanmak için, cevap vermeyince, 9 şubat 1904’te Japonlar, Port Arthur’a baskın yaptılar, savaş başladı.