Rumi Takvim Nedir?

Rumi takvim nedir, Rumi takvim ne zaman ve nerelerde kullanılırdı, Rumi takvim hakkında bilgi.

Osmanlı Devleti’nde 1676 yılına rastlayan 1087 hicret yılında, mali işlerde kullanılmak üzere yapılan, esasını Bizans Ortodoks Kilisesi takviminden alan yeni bir takvim düzenlendi. Bu takvime de Rumi Takvim dendi. Bu takvim güneş yılına göre düzenlenmiş, başlangıç tarihi olarak da Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç tarihi olan 622 yılını kabul etmiştir.

Güneş yılına göre hesaplanan Rumî takvimle, günümüzde kullanılan Milat Takvimi arasında yılbaşı hesabı yüzünden 13 günlük bir gerilik vardır.

rumi_takvimÖrneğin Rumî takvime göre 1325 yılının 31 Mart gününe rastlayan ve tarihimizde 31 Mart Olayı diye tanınan olay Milât takviminin 13 Nisan 1909 tarihine rastlamaktadır. Diğer yandan Milât takvimi ile Rumî takvim arasında 584 yıllık bir fark vardır Bundan dolayı Rumi takvimle verilen bir olayın, hangi Milat yılına rastladığını bulmak için verilen sayıya 584 sayısını eklemek, ya da Milat takvimine göre verilen bir olayın hangi Rumî yıla rastladığını bulmak için de, 584 sayısını çıkartmak gerekir.

Örneğin: 31 Mart 1325 Rumi takvimine göre olan tarih; 13 Nisan 1325 + 584 = 1909 Miladi tarihi olur.