Rumeli Hakkında Bilgi

Rumeli neresidir? Rumeli’de kimler, nasıl yaşamışlardır? Rumeli’nin tarihteki yeri, önemi ve tarihçesi hakkında bilgi.

Osmanlı Devlet’inde bir eyalet ve Türklerce Balkan Yarımadası, daha doğru bir deyimle Türk egemenliğine giren bütün Güney-Doğu Avrupa topraklarına verilen addır,

Osmanlıların gelişme döneminde Rumeli’nin sınırları genişlemiş, gerileme döneminde ise Rumeli toprakları birer birer kaybedilmiştir. XVI. yüzyıl sonlarından başlamak üzere XVI. yüzyıla kadar devletin Avrupa’daki bütün toprakları Rumeli rumeliBeylerbeyliği sınırları İçine alındı. Devletin sınırları Balkan Yarımadası’nı, aşınca Rumeli eyaleti dışında başka eyaletler de kuruldu (Bosna, Budin, Temeşvar, Özi).

19.yüzyılda Osmanlıların Avrupa’daki toprakları sadece Balkanlar’da kalmıştı. Yine bu yüzyılın ortalarında Rumeli adı idari anlamını kaybetti ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa kısmında kalan toprakları için “Rumeli-i Şahane” şeklinde memleket adı olarak kaldı.

Bugünkü anlamıyla Rumeli adı, İstanbul Boğazı’nın doğusundaki Asya kıyısına verilen Anadolu adına karşılık batıdaki kıyılar için kullanılmaktadır.