Ruhr Havzası Nerededir, Kısa Bilgi

Ruhr Havzası kentsel dönüşüm projesi, Ruhr Havzası ekonomiye katkısı hakkında bilgi.

Almanya’nın batı kesiminde önemli bir maden kömürü, bunun sonucu olarak da dünyanın sayılı sanayi bölgelerinden biridir. Ren nehrine sağdan karışan Ruhr nehri çevresinde gelişen bu havzada hemen bütün maden kömürü çeşitleri çıkar. Havzanın en önemli sanayi kolu da ağır demir ve çelik sanayisidir.

Ortaçağ’da daha çok dokumacılığın geliştiği Ruhr havzasında 1850’den beri demir çelik sanayii gelişmeye başladı. Dünyanın en ünlü demir-çelik kuruluşlarından olan Krupp tesisleri de Ruhr Havzasında Essen şehrindedir.

Sanayinin yanı sıra bu havzada büyük şehirler doğmuştur. Bu şehirlerin çoğu 2. Dünya Savaşında havadan bombardımanlarla ağır bir şekilde yakılıp yıkılmıştır. Bu arada Essen’le Dortmund en çok zarara uğrayan şehirlerdir.

Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Wuppertal, Remseheid, Solingen Ruhr Havzasının geri kalan önemli şehirleridir. Yalnız, bunların hepsi genişleyerek birbirine yaklaşmış, Es-sen’in dış mahalleleri haline gelmiştir.