Ruhi Bağdadi Kimdir, Şiirleri

Ruhi Bağdadi hayatı ve eserleri, Ruhi Bağdadi gazelleri örnekleri hakkında bilgi.

Klasik Türk şiirinin en büyük şairlerinden biridir. Asıl adı Osman’dır. Babasının görevle bulunduğu Bağdat’ta doğdu. Onun için Bağdadi (Bağdatlı) diye tanınır. İmparatorluğun Asya eyaletlerinde, şehirlerinde çeşitli görevlerle dolaştı; beylerbeylerin maiyetinde bulundu. Sonunda Şam’da öldü.

Ruhinin kaside ve gazellerinde alabildiğine karamsar, alaycı bir lirizm görülür. Terkib-i bend şeklindeki 136 beyitli şiiri ile ölümsüz bir ün kazanmıştır; bu manzume, 8’er beyitli 17 bentten meydana gelmiştir.

Cevri, Sami, Fehim, Kabuli, Abdi, Muallim Naci, Leyla Hanım, Raşit Efendi gibi birçok şairler bu manzumeye nazire yazmışlardır. En ünlü nazire ise Ziya Paşa’nın terkib-i bendidir.

Ruhi, bu büyük manzumesinde, konu birliğini korumayı başararak, mistik bir hava içinde, dünya görüşünü söyler; zaman zaman şiir dilinin şahikalarına yükselir.