Rubai Nedir?

Rubai nedir? Rubailerin özellikleri nelerdir? En büyük Rubai şairi kimdir.

Divan şiirinde dört mısradan meydana gelen bir nazım şeklidir. Aruz vezninin belli kalıplarıyla yazılır Katiye düzeni aaxa şeklinde olup halk edebiyatındaki maniye benzer Aruzun 24 kalıbıyla yazılırlar.

Dört mısrası da kafiyeli olan rubailere, rubai-i musarra denir.

İran edebiyatından Türk ve Arap edebiyatlarına geçmiştir. Az sözle çok şey anlatmak temel özelliğidir. Ömer Havyam bu türün en başarılı şairidir. Felsefe, tasavvuf, aşk, şarap konularını işler.

rubaiDivan edebiyatında en tanınmış rubai şairi Azmizade Haleti’dir. Çağdaş Türk şiirinde Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya, Ümit Yaşar Oğuzcan rubai yazmışlardır.

“Bir kuş gibiyiz, tuzaktayız, bittik biz

Bir hasta gönülle çırpınıp bittik biz

Damsız, kapısız bu yerde döndük durduk,

Biz istemedik, böyle gelip gittik biz”

Ömer Hayyam