Rönesans Sanatı ve Örnekleri

Rönesans sanatı mimarisi nerelerde görülür, Rönesans sanatı hakkında bilgi.

Rönesans sanatı denince, plastik sanatlarda görülen yenileşme anlaşılır. Ancak, bu yenileşme, değişme, öyle, kısa bir süre içinde gerçekleşmiş bir şey değildir. Bu bakımdan, plastik sanatlardaki Rönesans, önce zaman süresi, sonra da değişik yerlerdeki görülüşü noktalarından ayrı ayrı ele alınır.

Hazırlık Devresi:

Sanatta Rönesans, başlıca iki devreye ayrılır. Alt Rönesans (hazırlık devresi) 15. yüzyılın başlarında İtalya’da görülmüştür. Asıl Rönesans (gelişme devresi) ondan sonraki devirdir, Avrupa ve Fransa’da klasik sanatın doğuşunu sağlamıştır.

Hazırlık devresinde Rönesans ressam ve heykelcileri, bu harekete önderlik eden düşünüşün etkisiyle tabiati, modeli dikkatle incelemeye, gözleme önem verdiler. Gerçeğin, maddenin sağlam bir biçim içinde sanata girmesini sağladılar.

Gelişme Devresi

Gelişme devresi 16. yüzyılı kapladı. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello gibi sanatçılar duvar fresklerinden, anıtsal heykellerden başka portre, kompozisyon ressamlığını da geliştirdiler. Matematik düzen, akıl ve bilgi resim ve heykel sanatına şaheserler kazandırdı.

Ahenk, denge resmin amacı oldu. Bu arada Tintoretto, Tiziano, Veronese, resim sanatına renkliliği kazandırdılar. Bugün Avrupa ve Amerika’nın birçok müzesinde bu ressamların meydana getirdikleri sanat şaheserleri hayranlıkla seyredilmektedir.

Rönesans Mimarlığı:

Rönesans mimarlığına gelince, Orta çağ’da olduğu gibi, gene öbür sanatlara hükmetmiştir. Bu arada, heykeller, yapıları süslemekle onlardan değer alıyordu. Resimler de gene mimarlık eserlerinin bir kısmıydı. Rönesans mimarlığı, Floransa’dan başlayarak Venedik, Milano ve Roma’ya eserlerini dağıttı.

Fransa’da Rönesans mimarlığı bir saray mimarlığı oldu. Çeşitli saraylar, köşkler yaptırıldı. Louvre Sarayı’nm ilk şeklini hazırlayan Colbert, Perrault gibi sanatçılar Rönesans’tan sonra yetişmişlerdir.

Böylece Avrupa sanatında Rönesans’ın etkisi uzun zaman devam etti. Birçok sanatçılar bu etki altında yetişti.

Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri arasında din dışı yapılara fazla yer vermek, yapı yüzlerini süslemeye yönelmek gibi noktalar önemlidir.