Rölativite Nedir, Kısa Bilgi

Rölativite fizik teorisi nedir, Rölativite temsilcileri kimlerdir, Rölativite teorisi hakkında bilgi.

Relativite, 20. yüzyılın en büyük fizik teorisidir. Relativiye bilimde devrim yaptığı gibi, toplum arasında da en çok duyulan, en çok ilgi toplayan bir teoridir. Çeşitli fizik, matematik kollarına getirdiği yenilikleri incelemeden önce, kelimenin anlamı üzerinde duralım.

Relativiteyi izafiyet, izafilik (görelik) diye tarif edebiliriz. Relativite bir gerçeğin çeşitli açılardan ele alınışına göre beliren çeşitli durumları arasındaki bağı gösterir. Bir olayın, bir gerçeğin neye göre o şekilde belirdiğini, o durumda bulunduğunu inceler.

Bir örnek alalım: Denizde giden bir vapurun kamarasında oturuyoruz. Bu kamaranın dışarıya hiçbir penceresi olmasın. Dışarıdan bakanlar vapurun gittiğini görür, çünkü kendileri vapura göre sabit olan karada durmaktadır. Biz ise, penceresi kapalı kamarada oturduğumuz için, gittiğimizi anlamayız, çünkü kamaradaki her şey aynı hızla hareket etmektedir. Hareket halinde olduğumuzu anlamak için, bir görelik yani, bize göre, duran bir şey ister.

Kamaranın penceresini açıp da karayı görünce, gittiğimizi anlarız, çünkü karşımızda hareketimize görelik verecek bir kaynak vardır. Aynı şekilde, Dünya da hareket halinde olduğu halde bunu ancak Dünya’ya göre duran Güneş vasıtasıyla fark edebiliriz. Dünyaya göre sabit bir yıldız olan Güneş’in hareketi de ona göre sabit olan başka yıldızlar vasıtasıyla anlaşılabilir.

Relativite fizik, astronomi ve matematik gibi bilimlerde son derece önemlidir. Galileo zamanından beri relativite teorisi vardır. Ancak, Einstein’ın ortaya attığı teori eski fizik, geometri anlayışını temelinden değiştirdi.

Birçok fizik, matematik kavramları relativitenin çerçevesi içine girer. Bunların başlıcaları hareket, zaman, uzay, kütle, yer çekimidir. Ancak, eski olsun, yeni olsun, relativite çerçevesine giren bütün kavramların temeli hareketin relativitesidir.