Rokoko Tekniği Nedir, Nasıl Yapılır

Rokoko süsleme sanatı nedir ve nasıl yapılır, Rokoko model örnekleri hakkında bilgi.

Yuvarlak çizgileri bol, gösterişli bir süsleme üslubudur. 18. yüzyıl başında Fransa’ da moda olmuştur. Barok üslubunun son bir gelişmesidir.

Mimarlıkta Barok tarzı daha önceki Gotik tarzının yukarı doğru dikilen sayısız düz çizgilerine karşı bir tepki olarak doğmuştu. Barok, geniş, yuvarlak çizgilere yer veren bir üsluptu. Bu yuvarlaklıklar aşırı dereceye götürülünce rocaille (kaya işi) doğdu. Bu kelime sonradan rococo (rokoko) şeklini aldı.

Rokokoda, tıpkı kayalıklarda, çakıl kümeleri gibi yapıların ötesini berisini böyle çok kıvrıntılı kısımlarla süslemeyi gözetir. Hiçbir yüzeyi boş bırakmamak, bir duvarın her yanını küçük küçük parçacıklarla doldurmak, bunu yaparken de irili ufaklı yuvarlak çizgilere yer vermek, yaprak, çiçek gibi elverişli motiflerle süslemek rokoko üslubunun özellikleridir.

Sade mimarlıkta değil, mobilyacılıkta, ev eşyasında, cam ve benzeri işlerde de geniş alanda yer bulmuştur.

Rokoko bize 19. yüzyılın ikinci yarısında girmiştir. İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayının caddeye bakan büyük kapısı rokoko tarzının güzel bir örneğidir.