Roket Nedir, Nasıl Yapılır

Roket ne amaçla yapılır, Roket yakıtı nedir, Roketler nerelerde kullanılır hakkında bilgi.

Bir çeşit füzedir. Bugünkü dev füzeler çok eski bir geçmişi olan roketlerin gelişmesi sonunda meydana çıkmıştır.
Roketi ilk icat edenlerin Çinliler olduğu sanılıyor. Çin kaynaklarına göre roket ilk defa 1232’de Moğollar’a karşı kullanılmıştır.

Roket aynı yüzyılda Avrupa’da da görüldü. 1241’de Moğollar Polonyalılara karşı roket kullandılar.. 1249’da Araplar İberia Yarımadasında roket kullanmaya başladılar.
İlk roketler barutla ateşleniyordu (Bk. Barut). Barutun gelişmesi sonunda ateşli silahlar icat edildi. Tabanca, tüfek, top gibi çeşitli silahların gelişmesine karşılık roketlerde önemli bir gelişme olmadı, yalnız, bazı araştırmalar yapıldı bu konuda bazı eserler yazıldı. Hatta iki kademeli roketlerin yapılması bile düşünüldü.

19. yüzyılın başlarında Wilyım Congreve adlı bir İngiliz subayı savaş başlığı taşıyan roket yapmayı başardı. Yangın bombası taşıyan bu roketler 1807’den 1825’e kadar çeşitli savaşlarda kullanıldı. Bu Congreve roketlerinin menzili 3.000 metreye yakındı. Ancak, bunlara yön vermekte kullanılan uzun sopalar pek ağır oluyor, roketin kullanılmasını güçleştiriyordu. 1846’da William Hale adlı bir Amerikalı roketlere kuyruk takarak, yön verme çubuğunu büsbütün kaldırmayı başardı. A.B.D. ordusu Meksika Savaşında bu roketleri kullandı.

1. Dünya Savaşı hemen hemen hiç roket kullanılmadan geçti. Ancak, bu savaş sırasında Robert H. Goddard adındaki bir. Amerikalı fizikçi, roketleri biraz daha geliştirmeyi başardı. Goddard tek kişinin kullanabileceği 1-8 kg. ağırlığında roketler yapmıştı. Bunlar 2. Dünya Savaşında kullanılan bazukaların öncüsü olmuştur. Goddard savaştan sonra da çalışmalarına devam etti, 1926’da ilk sıvı yakıtlı roketi uçurdu.

Öte yandan, Almanlar da roketler üzerinde çalışıyor, ancak roket sayesinde yüksek irtifalara ulaşılabileceğine inanıyorlardı. 19271933 yılları arasında A.B.D., Rusya, Almanya, İngiltere ve Avusturya’da roket kulüpleri kuruldu.
Roketlerin gerçekten kullanılabilir hale gelmesi ]933’ten sonra bu alanda çalışmaya başlayan Alman fizikçi Verner von Braun sayesinde mümkün olmuştur. Almanların büyük bir gayretle çalışmalarına rağmen, roketlerin büyük ölçüde kullanılması ancak savaşın sonlarına doğru V-l ve V-2’le-rin yapılmasıyla mümkün olmuştur.

2. Dünya Savaşından sonra roketler baş-döndürücü bir hızla gelişti. Bugün roket deyimi daha çok küçük boy silahlar için kullanılıyor. Bunlar havadan havaya, havadan karaya, karadan havaya olmak üzere başlıca üç çeşittir. Uçaklara yüklenen roketler hem uçaktan uçağa, hem uçaktan yere atılabilir. Karadan atılan roketler ise kara hedeflerine karşı olduğu gibi, uçaklara karşı da kullanılır.